Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä - Tietosuojaseloste

1) Rekisterin pitäjä

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus: 0136167-6
Myllyojantie 2
21520 Naskarla (Paimio)
Puhelinnumero: 0400 929 220
Sähköpostiosoite: erityishuoltopiiri@kto-vs.fi

2) Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Irja Puhakka
040 513 2249

3) Rekisterin nimi

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän kuntalain 84 §:n mukainen sidonnaisuusrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kuntalain 84 §:n perusteella. Kuntayhtymän luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

5) Rekisterin tietosisältö

Henkilöpiiri: Kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, maakuntajohtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Tietosisältö: Yllä mainittujen henkilöiden kuntalain 84 §:ssa tarkoitetut luottamus- ja virkatehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset sidonnaisuudet: johtotehtävät ja luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kuntalain mukaan kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisteritietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimukseen, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

8) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Ei muita siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietojen muokkaus on mahdollista vain tunnistautuneille käyttäjille käyttäen TUPAS-tunnistautumista. Rekisterin käyttäminen on mahdollista vain salatun HTTPS-yhteyden avulla.

Rekisteriä ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, joissa on erillinen pääsynvalvonta.